کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

سامانه آموزش مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری

1 فروردين 1401 ساعت 7:56سامانه آموزش مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری
 


کد مطلب: 6104

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/news/6104/سامانه-آموزش-مرکز-پژوهشهای-توسعه-آینده-نگری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir