کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور

1 فروردين 1401 ساعت 7:42کد مطلب: 6094

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/news/6094/سامانه-اطلاعات-عوامل-نظام-فنی-اجرایی-کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir