کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

مبادله موافقتنامه/تخصيص اعتبار - جاري (سامانه سبا)

1 فروردين 1401 ساعت 7:39


مبادله موافقتنامه/تخصيص اعتبار - جاري (سامانه سبا)


کد مطلب: 6091

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/news/6091/مبادله-موافقتنامه-تخصيص-اعتبار-جاري-سامانه-سبا

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir