کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

سامانه های سازمان

1 خرداد 1400 ساعت 7:40


سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد)

سامانه دادور

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)


کد مطلب: 5644

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/news/5644/سامانه-های-سازمان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir