کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در بستر نرم افزار قرار می گیرد

10 مهر 1401 ساعت 11:29

نرم افزار ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد.


در نشست آموزشی و توجیهی این نرم افزار که با حضور معاونین، مدیران، رئیس گروه ها و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد، برنامه عملیاتی سهم هر واحد و گروه های ارزیاب تشریح شد.
همچنین بخشهای تدوین، ورود اطلاعات، اعلام نتایج، ارائه کارنامه و گزارشات نرم افزار مذکور برای حاضران تبیین شد.


کد مطلب: 6260

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/gallery/6260/1/ارزیابی-عملکرد-سازمان-مدیریت-برنامه-ریزی-استان-تهران-بستر-نرم-افزار-قرار-می-گیرد

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir