کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

بازدید از مناطق سیل زده شهرستان فیروزکوه

11 مرداد 1401 ساعت 8:39

دکتر ازوجی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، پرویز قوامی نژاد مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان و یونس مهام مدیر گروه امور تولیدی و زیربنایی سازمان مدیریت از مناطق سیل زده شهرستان فیروزکوه بازدید و خسارت های وارده به حوزه زیرساخت ها را بررسی کردند.کد مطلب: 6185

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/gallery/6185/1/بازدید-مناطق-سیل-زده-شهرستان-فیروزکوه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir