کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

جلسه آموزشی طرح سرشماری گاوداری های صنعتی استان تهران برگزار شد

1 تير 1401 ساعت 19:28

جلسه آموزشی و هماهنگی طرح سرشماری گاوداری های صنعتی استان تهران با حدود حجم 4800 نمونه برگزار شد.کد مطلب: 6141

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/gallery/6141/1/جلسه-آموزشی-طرح-سرشماری-گاوداری-های-صنعتی-استان-تهران-برگزار

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir