کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از بیمارستان در حال ساخت و یک کارگاه تولیدی در ورامین

1 تير 1401 ساعت 19:10

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به همراه معاون هماهنگی برنامه و بودجه، اول تیرماه از بیمارستان 200 تخت خوابی در حال ساخت و یک کارگاه تولیدی کیف و چمدان در شهرستان ورامین بازدید کرد.کد مطلب: 6140

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/gallery/6140/1/بازدید-رئیس-سازمان-مدیریت-برنامه-ریزی-استان-تهران-بیمارستان-حال-ساخت-یک-کارگاه-تولیدی-ورامین

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir