کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارش تصویری

بررسی طرح های مطالعاتی آمار با حضور رئیس و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

29 خرداد 1401 ساعت 9:38کد مطلب: 6116

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/gallery/6116/1/بررسی-طرح-های-مطالعاتی-آمار-حضور-رئیس-مدیران-سازمان-مدیریت-برنامه-ریزی-استان-تهران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir