کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

بازدید رئیس و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از بیمارستان نیمه تمام شهریار

29 خرداد 1401 ساعت 8:50کد مطلب: 6115

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/gallery/6115/1/بازدید-رئیس-مدیران-سازمان-مدیریت-برنامه-ریزی-استان-تهران-بیمارستان-نیمه-تمام-شهریار

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir