کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارش تصویری

گزارش تصویری: دومین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، نهم خرداد 1401 به ریاست استاندار تهران برگزار شد.

گزارش تصویری: دومین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، نهم خرداد 1401 به ریاست استاندار تهران برگزار شد.

10 خرداد 1401 ساعت 10:26کد مطلب: 6058

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/gallery/6058/1/گزارش-تصویری-دومین-نشست-شورای-برنامه-ریزی-توسعه-استان-تهران-نهم-خرداد-1401-ریاست-استاندار-برگزار

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir