کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارش تصویری

گزارش تصویری: اولین جلسه کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی

گزارش تصویری: اولین جلسه کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی

28 ارديبهشت 1401 ساعت 14:09کد مطلب: 6042

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/gallery/6042/1/گزارش-تصویری-اولین-جلسه-کارگروه-آموزش-ترویج-ضوابط-نظام-فنی-اجرایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir