کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارش تصویری

گزارش تصویری: جلسه هیئت انتخاب مشاور فراخوان اجرای طرح‌های آماری

21 مهر 1400 ساعت 17:26

ظهر چهارشنبه 21 مهرماه 1400 جلسه هیئت انتخاب مشاور فراخوان اجرای طرح‌های آماری با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، مسعود افشین؛معاون آمار و اطلاعات سازمان، سیمین محمدپور؛مدیر اداری،مالی و پشتیبانی سازمان، اسماعیل اسدی؛ذیحساب سازمان، مصطفی صالحی؛مسئول امور پشتیبانی سازمان، بیژن میرزایی؛کارشناس سامانه تدارکات سازمان برگزار شد.کد مطلب: 5691

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/gallery/5691/1/گزارش-تصویری-جلسه-هیئت-انتخاب-مشاور-فراخوان-اجرای-طرح-های-آماری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir