کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارش تصویری

گزارش تصویری: سومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سال 1400

8 شهريور 1400 ساعت 17:20

دوشنبه 8 شهریورماه 1400 سومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سال جاری با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، علی شیرین؛معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، نوشین زارعی؛رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان، سیمین محمدپور؛مدیر اداری،مالی و پشتیبانی سازمان ،میثم توکلی،رئیس حراست سازمان و اسماعیل اسدی؛ذیحساب سازمان برگزار شد.کد مطلب: 5622

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/gallery/5622/1/گزارش-تصویری-سومین-جلسه-کمیته-سلامت-اداری-صیانت-حقوق-مردم-سال-1400

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir