کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارش تصویری

گزارش تصویری: جلسه ساماندهی فضای اداری

20 تير 1400 ساعت 14:08

ظهر روز یکشنبه 20 تیرماه 1400 جلسه‌ای با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی استان تهران، مسعود افشین؛معاون آمار و اطلاعات سازمان،پرویز قوامی‌نژاد؛مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان، علی شیرین؛معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، نوشین زارعی؛رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی و سایر حضار با موضوع ساماندهی فضای اداری در سالن جلسات سازمان برگزار شد.کد مطلب: 5526

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/gallery/5526/1/گزارش-تصویری-جلسه-ساماندهی-فضای-اداری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir