کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارش تصویری

گزارش تصویری: نخستین جلسه کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی در سال 1400

7 تير 1400 ساعت 15:39

بعد‌از‌ظهر دوشنبه 7 تیرماه 1400 نخستین جلسه کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی در سال جاری با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، علی شیرین؛ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان، سیمین محمدپور؛مدیر اداری،مالی و پشتیبانی سازمان و سایر اعضاء برگزار شد.کد مطلب: 5511

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/gallery/5511/1/گزارش-تصویری-نخستین-جلسه-کمیته-ساختار-فناوری-های-مدیریتی-سال-1400

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir