کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارش تصویری

گزارش تصویری: جلسه رئیس سازمان با گروه آمایش

23 خرداد 1400 ساعت 13:33

یکشنبه 23 خردادماه 1400 جلسه‌ای با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران،شهرام عدالتی؛معاون هماهنگی برنامه و بودجه پرسنل آمایش سازمان برگزار گردید.کد مطلب: 5475

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/gallery/5475/1/گزارش-تصویری-جلسه-رئیس-سازمان-گروه-آمایش

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir