کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارش تصویری: جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل آموزش و پروش شهر تهران

20 اسفند 1399 ساعت 15:25کد مطلب: 5287

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/gallery/5287/1/گزارش-تصویری-جلسه-کارگروه-توسعه-مدیریت-اداره-کل-آموزش-پروش-شهر-تهران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir