کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارش تصویری: ششمین جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک

19 بهمن 1399 ساعت 14:47کد مطلب: 5231

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/gallery/5231/1/گزارش-تصویری-ششمین-جلسه-کمیته-توسعه-دولت-الکترونیک

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir