کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارش تصویری: برگزاری چهارمین جلسه کمیته سرمایه انسانی

16 بهمن 1399 ساعت 11:34کد مطلب: 5222

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/gallery/5222/1/گزارش-تصویری-برگزاری-چهارمین-جلسه-کمیته-سرمایه-انسانی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir