کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارش تصویری: کمیته برنامه ریزی شهرستان بهارستان با حضور مسعود شفیعی

11 بهمن 1399 ساعت 14:18کد مطلب: 5193

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/gallery/5193/1/گزارش-تصویری-کمیته-برنامه-ریزی-شهرستان-بهارستان-حضور-مسعود-شفیعی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir