کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارش تصویری: دهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

4 بهمن 1399 ساعت 13:25کد مطلب: 5170

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/gallery/5170/1/گزارش-تصویری-دهمین-جلسه-شورای-برنامه-ریزی-توسعه-استان-تهران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir