plus
reset
minus
plus
minus
۰
plusresetminus
مسعود شفیعی در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دماوند توجه ویژه به گردشگری شهرستان دماوند را یک نگاه ملی دانست و آنرا بدور از بخشی نگری خواند.
راه اصلی برای جبران عقب ماندگی تغییر نگاه ملی به استان تهران و به شهرستان‌های پیشران توسعه است.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، مسعود شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دماوند موضوع گردشگری و کشاورزی را از پتانسیل‌های بالای شهرستان دماوند خواند و گفت: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران خود را متعهد می داند که همواره موضوعات گردشگری و کشاورزی را به عنوان یک موضوع ویژه در استان پیگیری کند».

وی ادامه داد: «شهری با ویژگی‌های شهرستان دماوند در این استان فرصت است و اگر مسئله و چالشی باشد خود را موظف می‌دانیم به عنوان یک اولویت پیگیری نماییم».

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران متذکر شد که نگاه و توجه به گردشگری شهرستان دماوند بعنوان  بخش نگری و شهر نگری نیست بلکه با یک نگاه ملی است که ما به موضوع گردشگری شهرستان دماوند توجه ویژه نمائیم و افزود:  «شهرستان دماوند قابلیت هایی دارد که منحصر به این شهرستان است که خود فرصت است و باید غنیمت شمرده شود و از پتانسل این کمیته باید استفاده نمود تا حضور گردشگران در این شهرستان تبدیل به فرصت شود زیرا در برخی از استان‌های گردشگر‌پذیر مخصوصاً طبیعت گرد مثل استان‌های شمالی با معضلی مواجه هستند که آمدن گردشگر دیگر فرصت تلقی نمی‌شود بلکه تبدیل به تهدید گردیده و مشکلات آلودگی زیست محیطی، ترافیک و غیره که منجر به هزینه و زحمت برای شهروندان و شهر شده است. به این ترتیب بایستی مطالعات دقیقی مبنی بر اثر گردشگر در زندگی مردم دماوند چه خواهد بود و  نکاتی که باید توجه جدی شود و مورد بررسی قرار گیرد.
http://thmporg.ir/vdcc.pqpa2bqsxla82.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما