کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

پنجمین کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران استان تهران برگزار شد

17 دی 1399 ساعت 14:55


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، پنجمین کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران پایه و میانی دستگاه‌های اجرایی با حضور علی شیرین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران برگزار شد که دراین ارزیابی شایستگی‌های عمومی مهارت‌های ارتباطی، نظارت و کنترل، صبر و بردباری، پاسخگویی و... توسط ارزیابان مورد سنجش قرار گرفت.
علی شیرین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این خصوص گفت:  این ارزیابی برای عملیاتی نمودن دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی عمومی مدیران حرفه‌ای موضوع بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/4 سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر الزام انتخاب، انتصاب و ارتقاء مدیران در سطوح مدیریت عملیاتی، پایه، میانی و ارشد به اخذ گواهینامه شایستگی عمومی مدیران از تاریخ 1397/1/1، انجام پذیرفت .
وی ادامه داد: افرادی که امتیاز بالاتر از 60 را کسب نمایند موفق به اخذ گواهینامه شایستگی عمومی می شوند و افرادی که امتیاز 50-59 را کسب نمایند می توانند پس از طی دوره‌های آموزشی گواهینامه شایستگی دریافت نمایند و در غیر اینصورت شایستگی عمومی مورد تایید قرار نخواهد گرفت.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در پایان گفت: فرآیند ارزیابی شایستگی با معرفی مدیران و کارشناسان از سوی دستگاه متبوع آغاز و پس از تایید سازمان اداری و استخدامی و شرکت در کانون و گذراندن فرآیند توسعه خاتمه می یابد.


کد مطلب: 5098

آدرس مطلب :
http://thmporg.ir/news/5098/پنجمین-کانون-ارزیابی-شایستگی-عمومی-مدیران-استان-تهران-برگزار

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  http://thmporg.ir