کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی

1 فروردين 1401 ساعت 10:02سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی
 


کد مطلب: 6130

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/news/6130/سامانه-استخدام-بکارگیری-نیروی-انسانی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir