کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري

1 فروردين 1401 ساعت 8:25قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري

 


کد مطلب: 6112

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/news/6112/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادي-اجتماعي-فرهنگي-جمهوري

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir