کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

بخشنامه مديريت نقدينگي شركتهاي دولتي مجري طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي

1 فروردين 1401 ساعت 9:54


بخشنامه مديريت نقدينگي شركتهاي دولتي مجري طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي


کد مطلب: 6082

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/news/6082/بخشنامه-مديريت-نقدينگي-شركتهاي-دولتي-مجري-طرح-هاي-تملك-داراييهاي-سرمايه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir