انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۰
plusresetminus
طرح پژوهشی آسیب‌شناسی توسعه منابع انسانی وسند توسعه منابع انسانی با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و سایر مدعوین مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی سند توسعه منابع انسانی در سازمان مدیریت تهران
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، علی شیرین معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی استان تهران در جلسه آسیب شناسی توسعه منابع انسانی که با حضورعلاالدین ازوجی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی استان تهران، حشمت اله سلیمانی سرپرست معاونت هماهنگی برنامه وبودجه سازمان مدیریت،مسعود افشین معاون آمارو اطلاعات سازمان، فرج اله رهنورد عضوهیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و روسای گروه سازمان در حوزه آموزش، ساختارو بودجه برگزار شد، گفت: «سازمان مدیریت با توجه به چالش‌های پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی در خصوص توسعه منابع انسانی دو طرح پژوهشی در این حوزه تعریف کرد».
وی ادامه داد:«نخستین طرح با عنوان آسیب‌شناسی توسعه منابع انسانی و تدوین سند توسعه منابع انسانی و دومین طرح با عنوان آسیب‌شناسی ساختاراجرایی در دستگاه‌های اجرایی استان که امروز نخستین طرح به مرحله تدوین سند رسیده است».
شیرین افزود: «سعی شده نگارش این طرح پژوهشی بر پایه ،اساس ومنطق علمی پیش روی دستگاه‌های اجرایی قراربگیرد».
 فرج اله رهنورد عضوهیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در ادامه این جلسه گفت: «در جوامع توسعه یافته عنصر نیروی انسانی بیش از هر عنصر اداری دیگری مورد توجه قرار دارد و عدم توفیق برنامه‌های اقتصادی در جوامع دیگر به علت نظام اداری توسعه نیافته است که با وجود بهترین برنامه‌ها اما به توفیق لازم در عرصه عملیاتی دست نمی یابند».
وی ادامه داد:«باید واقع گرا باشیم و به این موضوع توجه داشته باشیم که نیروی انسانی صرفا تحصیل‌کرده نمی‌تواند توسعه را رقم بزند، بلکه تناسب اطلاعات، دانش ومهارت این نیرو با اقدامی که باید انجام دهد نیز حائز اهمیت است».
علاالدین ازوجی در این جلسه پس از ارائه طرح پژوهشی آسیب شناسی توسعه منابع انسانی وسند توسعه منایع انسانی توسط  دکتر رهنورد، گفت: «چارچوبی که در این طرح پژوهشی تدوین می‌شود باید قابلیت تعمیم  در دستگاه‌های مختلف اجرایی و حتی دستگاه‌های اجرایی در استان‎های دیگر با فرهنگ واندیشه متفاوت را داشته باشد».
وی اضافه کرد: «در حوزه ارزیابی ونظارت درسند توسعه منابع انسانی نیز باید ارکان نظارت در هر سنجه مشخص باشد تا بتوانیم درهرمرحله روند عملیاتی سند را رصد کنیم».
رهنورد در پاسخ به این سوالات خاطرنشان کرد: «قابلیت تعمیم درسند دیده شده و نسخه واحد برای همه دستگاه‌های اجرایی نوشته نشده است و درهر دستگاه با توجه به ماموریت ها و وظایف متفاوت عمل خواهیم کرد».  
 
   
 
https://thmporg.ir/vdcg.79nrak97tpr4a.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما