کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بررسی شد

14 تير 1400 ساعت 9:08

شهرام عدالتی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ، گزارشی از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استان تهران در چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران ارائه کرد.


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اولویت استماع گزارش اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استان تهران در سال 1400 تشکیل شد و در آن شهرام عدالتی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، جزئیات اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استان را مطرح کرد.
وی با اشاره به تغییرات اعمال شده توسط مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 1400 اعلام کرد :«بودجه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان با افزایش 63 درصدی نسبت به سال 1399 به رقمی بالغ بر 6360 میلیارد ریال رسیده اس». عدالتی ادامه داد :«مجموع کلیه اعتبارات تخصیص یافته به استان مبلغ 31732 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 1399 رشدی معادل 66 درصد را نشان می دهد».
وی افزود :«درآمدهای استان نیز در سال 1400 با رشد 32 درصدی نسبت به سال 1399 مبلغ 1150596 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است».
وی خاطرنشان کرد :«با مقایسه درآمد و مجموع اعتبارات، فقط 2.8 درصد درآمد کسب شده تحت عنوان ضریب بازگشت در اختیار استان قرار گرفته است».


کد مطلب: 5520

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/news/5520/اعتبارات-هزینه-ای-تملک-دارایی-های-سرمایه-ای-بررسی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir