کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

معرفی معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني

3 مهر 1400 ساعت 19:55


علي شيرين
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
شماره تماس:22901240
شماره فكس:22901242
ايميل:

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
ـ بررسی و شناخت نارسایی‌ها و مشکلات دستگاه‌های اجرایی استان در زمینه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی.
ـراهبری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها و طرح‌های تحول اصلاحات اداری، توسعه فن‌آوری اطلاعات و دولت الکترونیک، نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در دستگاه‌های اجرایی.
ـ راهبری و نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه‌های آمار و برنامه‌ریزی نیروی انسانی و جذب نیروی انسانی، آموزش،توسعه و ارتقاء کیفی کارکنان و ارزیابی عملکرد آنان.
ـ اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد مدیریت در دستگاه‌های اجرایی استان، تحلیل عملکرد آن‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در زمینه مدیریت و روش‌های انجام کار براساس نتایج ارزیابی و انتخاب دستگاه‌ها، مدیران و کارکنان برتر.
ـ انجام وظایف دبیرخانه‌ای ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری استان.
ـ نظارت بر اجرای تشکیلات مصوب دستگاه‌های اجرایی استان و بررسی و تأیید تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی دستگاه‌های استانی در چارچوب اختیارات تفویض شده.
ـ انجام امور تفویض شده از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مرکز در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی.

ورود به سایت اطلاع رسانی


چارت سازماني:
 
معاونت توسعه ،مدیریت وسرمایه انسانی
آقای شیرین 75033800
خانم پورداداشی(رئيس دفتر) 75033802
خط مستقیم 22901240
فکس 22901242

گروه توسعه منابع انسانی
خانم خلیلی 75033812
خانم صاحب علم  75033805
خط مستقیم 22901241
فکس 22901241

گروه استخدام،حقوق ومزایا
آقای لهراسبی 75033940
آقای فتاحی 75033911
خانم سمیع 75033940
خانم رحیمی 75033810
خط مستقیم 22901244
فکس 22901244

گروه نوسازی اداری ومدیریت عملکرد
خانم محرابی 75033804
خانم نوروزی  75033808
خانم قاسمی 75033806
خط مستقیم 22901243

کانون ارزیابی
آقای نواییان 22901207
خط مستقیم 22901207
فکس 22901208


کد مطلب: 5358

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/news/5358/معرفی-معاونت-توسعه-مديريت-سرمايه-انساني

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir