سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 7:51 https://www.thmporg.ir/news/6101/سامانه-ارتباطات-مردمي-رسيدگي-شكايات -------------------------------------------------- عنوان : سامانه ارتباطات مردمي و رسيدگي به شكايات -------------------------------------------------- متن :   سامانه ارتباطات مردمي و رسيدگي به شكايات