سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 10:48 https://www.thmporg.ir/news/6200/گزارش-عملکرد-مدیریت-آموزش-پژوهش-های-توسعه-آینده-نگری -------------------------------------------------- عنوان : گزارش عملکرد مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری -------------------------------------------------- متن : گزارش عملکرد مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سال 1400