سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 29 آبان 1400 ساعت 9:19 https://www.thmporg.ir/note/5346/معرفی-حوزه-ریاست-روابط-عمومی-سازمان -------------------------------------------------- عنوان : معرفی حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان -------------------------------------------------- متن : کوروش لهراسبی رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی شماره تماس: 2-22901200 شماره فکس:    22901203 ایمیل: شرح وظایف حوزه ریاست و روابط عمومی: مدیریت برقراری جلسات داخلی و خارجی رئیس سازمان نظارت بر تهیه دستور جلسات و صورتجلسات ابلاغ و پیگیری اجرای تصمیمات متخذه در جلسات با نظر رئیس سازمان مدیریت فرایند مکاتبات حوزه ریاست سازمان ابلاغ دستورات صادره از سوی رئیس سازمان به اشخاص و واحدهای ذیربط و پیگیری آن ها برنامه ‏ریزی و نظارت بر فرایند بازرسی و ارزیابی عملکرد واحد ها و گروه های سازمانی و تهیه گزارشات مربوطه مدیریت فرایند اطلاع‌رساني و توسعه روابط سازمان با مخاطبان داخلي و خارجي به منظور دريافت و بررسي نظرات مخاطبان و تشريح فعاليت‌هاي سازمان و پاسخگويي به اذهان عمومي مدیریت محتوای برنامه های مناسبتی و نظارت بر اجرای آن توسط مديريت اداري، مالي و پشتيباني مدیریت فرایند به روزرسانی محتوای پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی سازمان مدیریت ارتباط با رسانه‏های گروهی و برنامه‏ ریزی برای مصاحبه مقامات سازمان با مطبوعات و رسانه‏ های دیگر مدیریت انتشار نشریات و بولتن‏های خبری و توزیع آنها رسیدگی به شکایات واصله از سوی کارکنان سازمان و انجام اقدامات لازم برای اعمال منویات رئیس سازمان جهت احقاق حقوق آنان و اعلام پاسخ و راهنمایی‏ های لازم ایجاد هماهنگی با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شکایات نهادهای دولتی مستقر در استان به منظور تبادل اطلاعات ، انجام همکاری های لازم و ایجاد وحدت رویه در چارچوب منویات رئیس سازمان مدیریت فرایند انجام امور محوله از ستاد ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد سازمان با کسب نظرات رئیس سازمان چارت سازمانی حوزه: - حوزه ریاست: شهلا حسنی:                                  کارشناس هماهنگی و پیگیری حوزه ریاست         75033206                                                         کارشناس حوزه ریاست سازمان                        75033210 مرتضی شاه حسینی:                    مسئول دفتر ریاست سازمان                           22901200 - روابط عمومی  علی رسولی:                                       کارشناس روابط عمومی سازمان                 75033901 فاطمه کشاورزی:                                 کارشناس روابط عمومی سازمان                 75033919 اسلام نجفی:                                      کمک کارشناس روابط عمومی سازمان          75033901