سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 29 آبان 1400 ساعت 9:19 https://www.thmporg.ir/note/5346/معرفی-حوزه-ریاست-روابط-عمومی-سازمان -------------------------------------------------- عنوان : معرفی حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان -------------------------------------------------- متن : حمیدرضا مرادی رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی شماره تماس: 2-22901200 شماره فکس:    22901203 ایمیل: شرح وظایف حوزه ریاست و روابط عمومی: مدیریت برقراری جلسات داخلی و خارجی رئیس سازمان نظارت بر تهیه دستور جلسات و صورتجلسات ابلاغ و پیگیری اجرای تصمیمات متخذه در جلسات با نظر رئیس سازمان مدیریت فرایند مکاتبات حوزه ریاست سازمان ابلاغ دستورات صادره از سوی رئیس سازمان به اشخاص و واحدهای ذیربط و پیگیری آن ها برنامه ‏ریزی و نظارت بر فرایند بازرسی و ارزیابی عملکرد واحد ها و گروه های سازمانی و تهیه گزارشات مربوطه مدیریت فرایند اطلاع‌رساني و توسعه روابط سازمان با مخاطبان داخلي و خارجي به منظور دريافت و بررسي نظرات مخاطبان و تشريح فعاليت‌هاي سازمان و پاسخگويي به اذهان عمومي مدیریت محتوای برنامه های مناسبتی و نظارت بر اجرای آن توسط مديريت اداري، مالي و پشتيباني مدیریت فرایند به روزرسانی محتوای پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی سازمان مدیریت ارتباط با رسانه‏‌های گروهی و برنامه‏ ریزی برای مصاحبه مقامات سازمان با مطبوعات و رسانه‏ های دیگر مدیریت انتشار نشریات و بولتن‏‌های خبری و توزیع آنها رسیدگی به شکایات واصله از سوی کارکنان سازمان و انجام اقدامات لازم برای اعمال منویات رئیس سازمان جهت احقاق حقوق آنان و اعلام پاسخ و راهنمایی‏ های لازم ایجاد هماهنگی با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شکایات نهادهای دولتی مستقر در استان به منظور تبادل اطلاعات ، انجام همکاری های لازم و ایجاد وحدت رویه در چارچوب منویات رئیس سازمان مدیریت فرایند انجام امور محوله از ستاد ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد سازمان با کسب نظرات رئیس سازمان   - حوزه ریاست: شهلا حسنی                              کارشناس هماهنگی و پیگیری حوزه ریاست             75033206  مرتضی شاه حسینی                   مسئول دفتر ریاست سازمان                                 22901200 - روابط عمومی: علی رسولی                               کارشناس روابط عمومی سازمان                            75033901 فاطمه کشاورزی                         کارشناس روابط عمومی سازمان                            75033919 اسلام نجفی                              کمک کارشناس روابط عمومی سازمان                    75033901