سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 8:23 https://www.thmporg.ir/news/6110/قانون-محاسبات-عمومي-كشور-مصوب-۱-۶-۱۳۶۶ -------------------------------------------------- عنوان : قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ -------------------------------------------------- متن :   قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶