سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 27 مهر 1401 ساعت 13:36 https://www.thmporg.ir/video/6282/انعکاس-جشنواره-شهید-رجایی-استان-تهران-شبکه-آموزش-سیما -------------------------------------------------- عنوان : انعکاس جشنواره شهید رجایی استان تهران در شبکه آموزش سیما -------------------------------------------------- متن :