سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 24 خرداد 1400 ساعت 14:32 https://www.thmporg.ir/gallery/5481/1/گزارش-تصویری-جلسه-بررسی-شاخص-های-عمومی-ارزیابی-عملکرد -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: جلسه بررسی شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد -------------------------------------------------- دوشنبه 24 خردادماه 1400 جلسه بررسی شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد با حضور مسعود شفیعی،رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران،علی شیرین؛ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان و سایر اعضا تشکیل شد. متن :