سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 28 فروردين 1401 ساعت 15:35 https://www.thmporg.ir/gallery/5986/1/نشست-هماهنگی-دستگاه-های-ارزیاب-بررسی-عملکرد-سال-1400-استان-تهران -------------------------------------------------- عنوان : نشست هماهنگی دستگاه­های ارزیاب برای بررسی عملکرد سال 1400 دستگاه­های استان تهران -------------------------------------------------- نشست هماهنگی با دستگاه­های همکاردر ارزیابی عملکرد سال 1400 دستگاه­های اجرایی استان تهران، روز یکشنبه مورخ 28 فروردین در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد. متن : «علی شیرین» معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در این جلسه که با حضور نمایندگان اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان، اداره کل بهزیستی استان و استانداری تهران برگزار شد بر تعامل و هماهنگی بیشتر ارزیابان با سازمان، استقلال نظر ارزیابان دستگاه­های همکار و کیفیت گزارشات ارسالی مبتنی بر شیوه نامه و دستورالعمل­ها تاکید کرد. در ادامه سمیه محرابی » رئیس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان» نیز در زمینه شاخص­های ارزیابی توسط دستگاههای همکار و نحوه امتیازدهی آنها  توضیحاتی ارائه کرد. سپس هر یک از نمایندگان دستگاه­های همکار به ارائه نظرات و پیشنهادات مبتنی بر تجارب ارزیابی سال گذشته در راستای بهبود فرایند و دقت در ارزیابی پرداختند.