سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 27 شهريور 1400 ساعت 10:41 https://www.thmporg.ir/gallery/5652/1/گزارش-تصویری-جلسه-بررسی-طرح-ها-برنامه-ها-تحقق-رشد-اقتصادی-8-درصدی-کشور -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: جلسه بررسی طرح‌ها و برنامه‌ها برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی کشور -------------------------------------------------- صبح روز شنبه 27 شهریورماه 1400 جلسه بررسی طرح‌ها و برنامه‌ها برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، شهرام عدالتی؛معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان و گروه‌های علمی،فرهنگی و آموزشی، تولیدی و زیربنایی، اقتصاد و سرمایه‌گذاری، تلفیق بودجه، برنامه‌ریزی،آمایش و بهره‌وری و گروه آمارهای ثبتی،فرابری و پردازش داده‌های سازمان در سالن جلسات برگزار شد. متن :