سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 11 بهمن 1399 ساعت 14:18 https://www.thmporg.ir/gallery/5193/1/گزارش-تصویری-کمیته-برنامه-ریزی-شهرستان-بهارستان-حضور-مسعود-شفیعی -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: کمیته برنامه ریزی شهرستان بهارستان با حضور مسعود شفیعی -------------------------------------------------- متن :