سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 26 مهر 1400 ساعت 12:59 https://www.thmporg.ir/gallery/5698/1/گزارش-تصویری-اولین-جلسه-کمیته-ساختار-نیروی-انسانی-مدیریت-امور-عشایر-استان-تهران -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: اولین جلسه کمیته ساختار نیروی انسانی مدیریت امور عشایر استان تهران -------------------------------------------------- صبح روز دوشنبه 26 مهرماه 1400 اولین جلسه کمیته ساختار نیروی انسانی مدیریت امور عشایر استان تهران با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، علي شيرين؛معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان، فرشید ذبیحی؛مدیر امور عشایر استان تهران، معصومه گلشنی؛مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری تهران، امیرعباس رضازاده؛ معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان تهران، آقای کاردل؛نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور و کوروش لهراسبي؛رئیس گروه توسعه منابع انسانی سازمان با هدف ساماندهی ساختار نیروی انسانی مدیریت امور عشایر استان تهران برگزار شد. متن :