سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 5 آذر 1399 ساعت 16:13 https://www.thmporg.ir/gallery/3573/1/عکس-مصاحبه-ایرنا-رئیس-سازمان-مدیریت-برنامه-ریزی-استان-تهران -------------------------------------------------- عنوان : عکس | مصاحبه ایرنا با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران -------------------------------------------------- متن :