سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 22 خرداد 1401 ساعت 8:00 https://www.thmporg.ir/video/6075/بازدید-مجموعه-چای-گلستان -------------------------------------------------- عنوان : بازدید از مجموعه چای گلستان -------------------------------------------------- متن :