سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 19 خرداد 1400 ساعت 16:01 https://www.thmporg.ir/gallery/5472/1/گزارش-تصویری-جلسه-شفیعی-گروه-مشاوران-پیمانکاران-سازمان -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: جلسه شفیعی با گروه مشاوران و پیمانکاران سازمان -------------------------------------------------- چهارشنبه 19 خردادماه 1400 جلسه‌ای با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران،پرویز قوامی‌نژاد؛مدیر محترم نظام فنی و اجرایی سازمان و کلیه پرسنل گروه مشاوران و پیمانکاران سازمان در سالن جلسات برگزار گردید. متن :