سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 6 مهر 1400 ساعت 13:07 https://www.thmporg.ir/news/5670/افزایش-نرخ-تورم-نقطه-ای-خانوارهای-استان-تهران -------------------------------------------------- عنوان : افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای استان تهران -------------------------------------------------- نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای استان تهران در شهریور 1400 به‌طور متوسط 39.1 درصد بیشتر از شهریور سال گذشته بوده است. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، مسعود افشین معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اعلام این خبر گفت: «با این افزایش نرخ تورم خانوارهای استان تهران در شهریور 1400 به‌طور میانگین 39.1 درصد بیشتر از شهریور 1399 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند». وی ادامه داد: «نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز به 64.8 درصد و همین نرخ برای گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به 32.1 درصد در شهریور 1400 رسیده است». افشین بیان کرد: «درگروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، زیرگروه‌های سبزیجات، روغن‌ها و چربی‌ها  و ماهی‌ها و صدف‌داران به ترتیب با نرخ تورم نقطه‌ای 89.9 درصد، 87.7 درصد و 76.7 درصد دارای بیشترین درصد تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته بوده‌اند».  نرخ تورم ماهانه خانوارهای استان معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به نرخ تورم ماهانه شهریور 1400  که نشان‌دهنده درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به مرداد 1400 می‌باشد، گفت: «در استان تهران این رقم به 4.4 درصد رسیده است و به‌عبارت دیگر شاخص کل قیمت کالاها و خدمات خانوارهای شهری در ماه شهریور، نسبت به مردادماه  با رشد 4.4 درصدی همراه بوده است». وی ادامه داد: «همچنین نرخ تورم ماهانه خانوارهای استان در مرداد ماه رقم 3.1 درصد بوده است و مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که مقدار این شاخص، طی ماه‌های اردیبهشت با رقم 0.9 درصد تا شهریور سیر صعودی داشته است . افشین متذکر شد: «نرخ تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات خانوارهای استان در شهریورماه 1400 دارای رقم 5.7 درصد بوده که در مقایسه با ارقام ماه‌های گذشته روندی کاملا صعودی را نشان می‌دهد و مقدار این نرخ برای این گروه‌های عمده، در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد به ترتیب ارقام 3.2 درصد، 3.3 درصد و 5.5 درصد بوده است».  وی ادامه داد: «در شهریورماه 1400 ، زیرگروه‌های شير، پنير و تخم‌مرغ و سبزيجات (سبزي‌ها و حبوبات) به ترتیب با نرخ تورم ماهانه12.2 درصد و 10.4 درصد، دارای بیشترین درصد تغییرات شاخص نسبت به ماه گذشته بوده‌اند».   نرخ تورم سالانه خانوارهای استان معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: «نرخ تورم سالانه برای خانوارهای استان تهران به رقم 41.8 درصد در شهریورماه 1400 رسیده است و به این ترتیب درصد تغییرات شاخص نسبت به دوازده ماه منتهي به ‌‌ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته معادل 41.8 درصد رشد داشته است».  وی افزود: «همچنین نرخ تورم سالانه در شهریورماه 1400  برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات خانوارهای استان دارای رقم 58.2 درصد بوده است که این شاخص نیز در مقایسه با ارقام ماه‌های خرداد الی مرداد از روندی صعودی برخوردار است و مقدار این شاخص در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد به ترتیب 49.2 درصد، 52.4 درصد و 55.3 درصد بوده است و بیشترین میزان تغییرات نرخ تورم سالانه در این گروه‌های عمده، مربوط به زیر گروه‌های خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و ماهی‌ها و صدف‌داران به ترتیب با 75.8 درصد و 69.4 درصد می‌باشد».