سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 20 تير 1400 ساعت 14:08 https://www.thmporg.ir/gallery/5526/1/گزارش-تصویری-جلسه-ساماندهی-فضای-اداری -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: جلسه ساماندهی فضای اداری -------------------------------------------------- ظهر روز یکشنبه 20 تیرماه 1400 جلسه‌ای با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی استان تهران، مسعود افشین؛معاون آمار و اطلاعات سازمان،پرویز قوامی‌نژاد؛مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان، علی شیرین؛معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، نوشین زارعی؛رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی و سایر حضار با موضوع ساماندهی فضای اداری در سالن جلسات سازمان برگزار شد. متن :