سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 9 تير 1400 ساعت 14:57 https://www.thmporg.ir/gallery/5516/1/گزارش-تصویری-دومین-جلسه-کمیته-توسعه-دولت-الکترونیک-هوشمندسازی-سال-1400 -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: دومین جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی سال 1400 -------------------------------------------------- ظهر روز چهارشنبه 9 تیرماه 1400 دومین جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و رئیس کمیته، کامیار فامیلی؛رئیس گروه فناوری اطلاعات سازمان و دبیر کمیته، نوشین زارعی؛رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان، علی شیرین؛معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان و سایر اعضاء در سالن جلسات سازمان برگزار شد. متن :