سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 17 اسفند 1399 ساعت 16:15 https://www.thmporg.ir/gallery/5273/1/گزارش-تصویری-برگزاری-جلسه-کارگروه-توسعه-دولت-الکترونیک-استان-تهران -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: برگزاری جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان تهران -------------------------------------------------- متن :