سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 19 خرداد 1400 ساعت 15:52 https://www.thmporg.ir/gallery/5471/1/گزارش-تصویری-اولین-جلسه-کمیته-سلامت-اداری-صیانت-حقوق-مردم-سال-1400 -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: اولین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سال 1400 -------------------------------------------------- چهارشنبه 19 خرداد‌ماه 1400 اولین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سال جاری با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، علی شیرین؛معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، سیمین محمدپور؛مدیر اداری،مالی و پشتیبانی سازمان ،میثم توکلی،رئیس حراست سازمان و اسماعیل اسدی؛ذیحساب سازمان برگزار شد. متن :