سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 23 آبان 1400 ساعت 15:23 https://www.thmporg.ir/gallery/5750/1/گزارش-تصویری-برگزاری-دوازدهمین-جلسه-کمیته-مدیریت-عملکرد-سازمان-سال-1400 -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد سازمان در سال 1400 -------------------------------------------------- ظهر یکشنبه 23 آبان‌ماه 1400 دوازدهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد سازمان با حضور شهرام عدالتی؛سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، نوشین زارعی؛رئیس حوزه ریاست و روابط‌عمومی سازمان و دبیر کمیته، سیمین محمدپور؛مدیر اداری،مالی و پشتیبانی سازمان، یونس مهام؛رئیس گروه تولیدی و زیربنایی سازمان، حشمت‌اله سلیمانی؛رئیس گروه علمی،فرهنگی و آموزشی سازمان، محمد فراهانی؛رئیس گروه تلفیق برنامه و بودجه سازمان، فاطمه قاسمی؛کارشناس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد سازمان و شهلا حسنی؛کارشناس حوزه ریاست سازمان تشکیل شد. متن :