سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 24 شهريور 1400 ساعت 15:57 https://www.thmporg.ir/gallery/5651/1/گزارش-تصویری-دومین-جلسه-کمیته-سرمایه-انسانی-سازمان-سال-1400 -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: دومین جلسه کمیته سرمایه انسانی سازمان در سال 1400 -------------------------------------------------- ظهر چهارشنبه 24 شهریورماه 1400 دومین جلسه کمیته سرمایه انسانی سازمان با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، علی شیرین؛ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان، سیمین محمدپور؛مدیر اداری،مالی و پشتیبانی سازمان و سایر اعضاء برگزار شد. متن :